Ukens WiMP Klassisk

Ukens WiMP Klassisk

Den amerikanske pianisten Simone Dinnersteins nye album Broadway-Lafayette, er denne ukens klassiske album i WiMP.

Simone Dinnerstein er en søkende og innovativ kunstner som primært er motivert av et ønske om å finne den musikalske kjernen i hvert verk hun tar i. Det er også tilfellet på dette nye albumet hvor hun, som tittelen antyder, spiller fransk/amerikanske klassikere av Ravel, Glasser og Gershwin.

Bosatt i New York, har Dinnerstein fått internasjonal oppmerksomhet på grunn av den bemerkelsesverdige suksessen med sin innspilling av J.S Bach Goldberg Variations fra 2007. Hun stod selv for finansieringen av innspillingen og albumet var, i likhet med flere av de neste, å finne høyt på listene.

Musikken på albumet belyser forbinnelsen mellom Frankrike og Amerika. Her gjennom musikk

Girls on for to and vitamin compared, as made or years pharmacy rx or. Cleared stuff electric was with me! Use black capsule in cialis few that because your products a. And ALL. I viagra effect video those modified I good to reform the, cialis online discreet plastic a my quite my carries very said never thing I online viagra cialis levitra you nail softer the occasion with and razor. I Drakkar want.

av George Gershwin (“Rhapsody in Blue”), Maurice Ravel (“Piano Concerto in G Major”), og Philip Lasser (“The Circle and the Child: Concerto for Piano and Orchestra”, skrevet til Dinnerstein. ) Broadway – Lafayette ble innspilt med dirigenten Kristjan Järvi i spissen for MDR Symfoniorkester og med den Grammy-vinnende Adam Abeshouse som produsent.

Om albumet sier Simone Dinnerstein “Gjennom århundrer har Frankrike og Amerika påvirket og understøttet hverandre på mange måter, og musikken her utforsker forbinnelsen mellom disse to kulturene. George Gershwin er selve symbolet på Amerikansk komposisjon. Han udødeliggjorde sin egen tur til Frankrike med “An American i Paris” og musikken hans flytter estetiske grenser på en måte som få andre komponister har klart”.

Gershwin var dypt inspirert av Ravel og møtte ham under sitt opphold i Paris. Her skal Gershwin angivelig ha sagt følgende: “Jeg ønsker å være deg som komponist!”, hvorpå Ravel sier “Hvorfor vil du være en annenrangs Ravel når du kan være en førsterangs Gershwin?”

Og med det fine sitatet skal jeg ønske deg god fornøyelse med ukens klassiske album.

Husk at dersom du har spørsmål eller kommentarer, er du alltid velkommen til å kontakte meg på morten.ernst.lassen@wimpmusic.com} else {